ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
23.05.2023 r. | Postępowanie 43/TP/2023

Zaprojektuj i wybuduj: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i budowa trzech ogrodów biocenotycznych dla projektu z Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 nr 1571 pn. „Ogrody biocenotyczne dla Warszawy – zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą”.

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-879cc0d6-f8a6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b