ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
30.06.2023 r. | Postępowanie 40/TP/2023

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew i krzewów w parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f52d44d8-1724-11ee-9aa3-96d3b4440790