ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
11.05.2022 | Postępowanie 40/TP/2022

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją psiego parku wraz z ciągami pieszymi w ramach projektu budżetu partycypacyjnego nr 955 pn. ” Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego-Psi Park” oraz zadania inwestycyjnego, pn. Infrastruktura „Zielone ulice-etap I”

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia
 4. załączniki do OPZ
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz robót budowlanych
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 11. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy
 12. Załącznik nr 9 do SWZ – projekt umowy
 13. Komunikat nr 1 z dnia 13.05.2022.BES
 14. SWZ zmiana 13.05.2022
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.05.2022
 16. Komunikat nr 2 z dnia 13.05.2022.BES
 17. SWZ II zmiana 13.05.2022
 18. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 19. Komunikat nr 3 z dnia 20.05.2022.BES
 20. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia zmiana 20.05.2022
 21. tabela elementów scalonych
 22. Komunikat nr 4 z dnia 25.05.2022.BES
 23. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy zmiana 25.05.2022
 24. Informacja o złożonych ofertach.BES
 25. Informacja o wyniku postępowania.BES
 26. ogłoszenie o wyniku postępowania