ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
20.02.2023 r. | Postępowanie 4/TP/2023

Przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń bliskiego transportu oraz urządzeń dźwigowych będących własnością Zarządu Zieleni m. st. Warszawy

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5dd197c5-aeaf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f