ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
08.04.2024 r. | Postępowanie 39/TP/2024

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją budżetu obywatelskiego pn. Zieleń dla Powiśla – zagospodarowanie zieleni na skarpie warszawskiej

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17f96273-edbf-11ee-9d6d-ce35ff56444c