Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy | Sport i zabawa pod Siekierkowskim Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt