Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Sport i zabawa pod Siekierkowskim Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt