Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób | Sport i zabawa pod Siekierkowskim Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt