Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Sport i zabawa pod Siekierkowskim Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt