Załacznik nr 1 do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy | Sport i zabawa pod Siekierkowskim Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt