ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
18.05.2022 | Postępowanie 38/PN/2022

Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja bylin, roślin cebulowych oraz krzewów na terenie m.st. Warszawy

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1A do SWZ – Warunki techniczne i standardy wykonania prac
 4. Załącznik nr 1B do SWZ – zestawy bylin i cebul
 5. Załącznik nr 2 do SWZ -JEDZ
 6. Załącznik 3A-3I do SWZ – Kosztorysy
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 11. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy
 12. Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy
 13. zał nr 4 lokalizacja
 14. zał. nr 7 wykaz pracowników
 15. Komunikat nr 1 z dnia 27.05.2022.BES
 16. Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy_27.05.2022 r.
 17. Komunikat nr 2 z dnia 03.06.2022.BES
 18. Załącznik 3A-3I do SWZ – Kostorysy — zmiana 03.06.2022 r.
 19. zał. nr 3 zestawy bylin i cebul – zmiana 03.06.2022.xlsx
 20. informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie
 21. Informacja o złożonych ofertach
 22. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3.BES
 23. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 8.BES
 24. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 5.BES
 25. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4.BES
 26.  Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1.BES
 27. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2.BES
 28. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 6.BES
 29. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 7.BES
 30. Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 6.BES
 31. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 6 z dnia 01.08.2022.BES
 32. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1 – KOREKTA.BES
 33. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 9