ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
22.03.2024 r. | Postępowanie 37/TP/2024

Świadczenie usługi pasażerskiej żeglugi śródlądowej w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „Przeprawa przez Wisłę”

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8220ee8-e2e2-11ee-9c02-ce2b643d361d