ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
28.04.2023 r. | Postępowanie 37/TP/2023

Wykonanie modernizacji ścieżki wokół stawu przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz ścieżki nad Stawami Brustmana w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f4a1a3c-e5b5-11ed-9355-06954b8c6cb9