Załacznik nr 2 do SWZ – JEDZ | Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy