ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
19.04.2022 | Postępowanie 37/PN/2022

Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1A do SWZ i załacznik nr 3 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 1B do SWZ i załącznik nr 2 do umowy – Parametry jakościowe materiału
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ
 6. Załącznik nr 3A do SWZ Kosztorys
 7. Załącznik nr 3B do SWZ Kosztorys
 8. Załącznik nr 3C do SWZ Kosztorys
 9. Załącznik nr 3D do SWZ Kosztorys
 10. Załącznik nr 3E do SWZ Kosztorys
 11. Załącznik nr 3F do SWZ Kosztorys
 12. Załącznik nr 3G do SWZ Kosztorys
 13. Załącznik nr 3H do SWZ Kosztorys
 14. Załącznik nr 3I do SWZ Kosztorys
 15. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług
 16. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób
 17. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz sprzętu
 18. Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 19. Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 20. Załącznik nr 8 do umowy – Lokalizacje nasadzeń drzew przyulicznych
 21. Załącznik nr 9 do SWZ – Formularz oferty
 22. Załącznik nr 10 do SWZ – wzór umowy
 23. Komunikat nr 1 z dnia 13.05.2022.BES
 24. SWZ_13.05.2022
 25. Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o aktualności informacji_13.05.2022
 26. Załącznik nr 9 do SWZ – Formularz oferty_13.05.2022
 27. informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 28. Informacja o złożonych ofertach.BES
 29. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2.BES
 30. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4.BES
 31. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 5.BES
 32. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 6.BES
 33. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1.BES
 34. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3.BES
 35. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 8.BES
 36. Unieważnienie postępowania w cześć 9.BES
 37. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 7.BES