ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
28.04.2023 r. | Postępowanie 35/PN/2023

Wykonanie, dostawa i montaż na terenie m.st. Warszawy 827 sztuk metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich w trzech modelach oraz demontaż i utylizacja 200 sztuk starych ławek

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05f56e1e-dd0c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b