ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
19.06.2023 r. | Postępowanie 34/TP/2023

Dostawa wraz z ustawieniem koszy na śmieci na terenie parku Pole Mokotowskie w m.st. Warszawie

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7b71731-0c19-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b