SWZ_15.04.2022 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach w ramach Zielonego Funduszu