ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
12.04.2023 r. | Postępowanie 33/TP/2023

Cykl bezpłatnych rejsów promujących żeglugę pasażerską o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym na warszawskim odcinku Wisły dla szkół w ramach akcji „Lato w mieście”

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a8cf53b6-d8f5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b