Informacja o złożonych ofertach.BES | Zaplanowanie i realizacja wydarzenia plenerowego pn. „Otwarcie Sezonu Letniego nad Wisłą – Dzień Różnorodności Kulturowej”