ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
04.04.2024 r. | Postępowanie 32/TP/2024

Kompleksowa obsługa i realizacja bezpłatnych rejsów o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym promujących żeglugę pasażerską oraz kompleksowa obsługa i prowadzenie mobilnej wypożyczalni kajaków.

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8877a45e-e2a4-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d