ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
14.03.2024 r. | Postępowanie 31/TP/2024

Zaprojektuj i wybuduj: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Odbudowa i naprawa elementów małej architektury w Parku im. Rydza – Śmigłego na Powiślu

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bfa98804-e078-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d