ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
10.03.2023 r. | Postępowanie 3/TP/2023

Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej, wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Kruszymy beton. Sadzimy zieleń”, BO 22 nr 1568

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11747b3d-be54-11ed-8261-62cbbe4d0ca4