ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
05.04.2023 r. | Postępowanie 29/PN/2023

Wykonanie robót budowlanych, robót ogrodniczych i innych prac w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy”.

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8eb9e7fb-cd4c-11ed-9355-06954b8c6cb9