ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
12.05.2023 r. | Postępowanie 28/TP/2023

Realizacja budżetu obywatelskiego nr 1102 pn. – „Podlewanie 500+ drzew w Śródmieściu”

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a175bae0-f0a9-11ed-9355-06954b8c6cb9