Załącznik nr 8 do SWZ – formularz ofertowy | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora”