Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Parki kieszonkowe na bielańskich przystankach: Piaski, Reymonta i Popiela”