informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach we wskazanych lokalizacjach