ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
29.03.2022 | Postępowanie 25/TP/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach we wskazanych lokalizacjach

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ.BES
 3. Załącznik nr 1A- 1F do SWZ – pfu
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – formularz ofertowy
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy
 11. Komunikat nr 1 z dnia 04.04.2022.BES
 12. Załącznik nr 1A-1F do SWZ – Program funkcjonalno-użytkowy dla części I-VI – 04.04.2022
 13. https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/3kK7KBy9bDas7cJ – załączniki do PFU
 14. Komunikat nr 2 z dnia 12.04.2022.BES
 15. SWZ_12.04.2022
 16. Ogłoszenie o sprostowaniu_12.04.2022
 17. Komunikat nr 3 z dnia 15.04.2022.BES
 18. SWZ_15.04.2022
 19. Ogłoszenie o sprostowaniu_15.04.2022
 20. informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 21. Informacja o złożonych ofertach.BES
 22. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1.BES
 23. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2.BES
 24. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3.BES
 25. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4.BES
 26. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 5.BES
 27. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 6.BES