ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
28.04.2023 r. | Postępowanie 24/TP/2023

Zaplanowanie, tj. przygotowanie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu, planu działań komunikacyjnych i kosztorysu oraz realizacja wynikających z nich działań w ramach wydarzeń: 1) „Otwarcie Sezonu Letniego nad Wisłą”, 2)„15. Święto Wisły”

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea276e44-e58f-11ed-9355-06954b8c6cb9