ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
08.05.2023 r. | Postępowanie 23/TP/2023

Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań oraz realizacja Finału i działań związanych z Konkursem WWK

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48deeaad-ed6d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b