Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3.A KOREKTA.BES | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury w pasach drogowych (2022 r.)