Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1.BES | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury w pasach drogowych (2022 r.)