ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
11.03.2022 | Postępowanie 23/PN/2022

Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury w pasach drogowych (2022 r.)

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Warunki realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania prac (załącznik nr 3 do UMOWY)
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Wykaz ulic wraz z powierzchniami (załącznik nr 2 do UMOWY)
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz sprzętu
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 11. Załącznik nr 9.1-9.9A do SWZ – Kosztorysy (załącznik nr 1 do UMOWY)
 12. Załącznik nr 10 do SWZ – formularz oferty
 13. Załącznik nr 11 do SWZ – wzór umowy
 14. załącznik nr 4 do UMOWY – wykaz osób zatrudnionych
 15. Komunikat nr 1 z dnia 14.03.2022.BES
 16. SWZ zmiana 14.03.2022
 17. Komunikat nr 2 z dnia 21.03.2022.BES
 18. Załącznik nr 11 do SWZ – wzór umowy zmiana 21.03.2022
 19. Komunikat nr 3 z dnia 23.03.2022.BES
 20. Załącznik nr 9.1-9.9A do SWZ – Kosztorysy (załącznik nr 1 do UMOWY) zmiana 23.02.2022
 21. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 22. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie KORETKA 29.03.2022.BES
 23. Informacja o złożonych ofertach.BES
 24. Informacja o złożonych ofertach KOREKTA 29.03.2022.BES
 25. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2.BES
 26. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2.A.BES
 27. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 8.BES
 28. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 8A.BES
 29. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 9.BES
 30. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 6.BES
 31. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 6.A.BES
 32. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4.BES
 33. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 5.BES
 34. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 9.A.BES
 35. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1.BES
 36. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3.A.BES
 37. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3.A KOREKTA.BES
 38. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 7.BES
 39. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3.BES
 40. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4.A.BES
 41. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia