ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
06.03.2023 r. | Postępowanie 2/TP/2023

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych w ramach zadania: Modernizacja podwórka pomiędzy ulicami Siewierską, Rokosowską i Dorotowską w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9a3bdd3-bbfb-11ed-9236-36fed59ea7dd