ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
26.05.2023 r. | Postępowanie 18/TP/2023

Zagospodarowanie placu przed Kopcem Powstania Warszawskiego od strony ul. Bartyckiej w Warszawie, w ramach realizacji zadania, pn.: Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego – etap I A

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c1bffd7-f3ed-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b