ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
10.03.2023 r. | Postępowanie 17/TP/2023

Dostawa i posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie m.st. Warszawy

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8b28400-bda1-11ed-b311-9aae6ad31be8