ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
05.01.2022 | Postępowanie 142/PN/2021

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa parków i skwerów dzielnicy Śródmieście /obszar I, pow. 47.74 ha/.

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe (załącznik nr 2 do UMOWY)
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz usług
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób (załącznik nr 9 do UMOWY)
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – zakres prac i wykaz cen jednostkowych (załącznik nr 1, 1a , 1b do UMOWY)
 10. Załącznik nr 8 do SWZ- formularz oferty
 11. Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy
 12. załącznik nr 1c do UMOWY – wykaz parków
 13. załącznik nr 3 do UMOWY – lokalizacja
 14. załącznik nr 4 do UMOWY – tabela prac przy drzewach
 15. załącznik nr 7 do UMOWY – gwarancja
 16. załącznik nr 8 do UMOWY – wykaz pracowników
 17. Komunikat nr 1 z dnia 05.01.2022.BES
 18. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 10.01.2022
 19. SWZ zmiana 05.01.2022
 20. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób (załącznik nr 9 do UMOWY) zmiana 05.01.2022
 21. Komunikat nr 2 z dnia 17.01.2022.BES
 22. Załącznik nr 1 do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe (załącznik nr 2 do UMOWY) zmiana 17.01.2022
 23. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 24. Informacja o złożonych ofertach.BES
 25. Informacja o wyniku postępowania.BES
 26. Ogłoszenie o wyniku postępowania