ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
24.04.2023 r. | Postępowanie 14/TP/2023

Montaż w terenie poidełek w ramach projektu z budżetu obywatelskiego 2023 Poidełka dla Warszawy

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-babc6d00-d908-11ed-9355-06954b8c6cb9