ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
11.03.2022 | Postępowanie 13/PN/2022

Wykonanie w latach 2022-2023 prac utrzymaniowych koryt kanałów i wybranych obiektów gospodarki wodnej zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załączniki do OPZ
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ
 6. Załącznik nr 3 do SWZ- Formularz oferty
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 11. Załącznik nr 8 do SWZ – wzór Umowy
 12. Załącznik nr 9 do SWZ – Formularz cenowy dla Części od nr 1 do nr 11
 13. Komunikat nr 1 z dnia 23.03.2022.BES
 14. Załącznik nr 8 do SWZ – wzór Umowy – zmiana 23.03.2022
 15. Komunikat nr 2 z dnia 12.04.2022.BES
 16. zał. nr 4 zakresy prac
 17. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.BES
 18. Informacja o złożonych ofertach.BES
 19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część 9.BES
 20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część 10.BES
 21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część 7.BES
 22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część 11.BES
 23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 4.BES
 24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 6.BES
 25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 8.BES
 26. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część 1.BES
 27. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część 2.BES
 28. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część 3.BES
 29. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 5.BES
 30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia