ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
06.03.2023 r. | Postępowanie 118/TP/2022

Usługa długoterminowego leasingu operacyjnego na okres 49 miesięcy z przeniesieniem własności na koniec umowy (w 49 miesiącu) 4 pojazdów na potrzeby ZZW.

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1f85aa0-b821-11ed-9236-36fed59ea7dd