ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
01.02.2023 r. | Postępowanie 117/TP/2022

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych modernizacji nawierzchni parkowej i montażu koszy na terenie Parku im. Marszałka E. Rydza Śmigłego w Warszawie

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będzie udostępniał pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-815d1812-91c5-11ed-b4ea-f64d350121d2