ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
06.12.2022 | Postępowanie 114/PN/2022

Wykonanie prac polegających na bieżących utrzymaniu, napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia
 4. załącznik nr 1 do OPZ – wykaz obiektów będących przedmiotem zlecenia z podziałem na GRUPY
 5. załącznik nr 2 do OPZ – Wykaz urządzeń na poszczególnych Obiektach 2023
 6. załącznik nr 3 do OPZ – Dziennik bieżących kontroli i konserwacji Obiektu
 7. Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ
 8. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz usług
 9. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób
 10. Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 11. Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 12. Załącznik nr 7.1 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 1 (17 obiektów)
 13. Załącznik nr 7.2 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 2 (21 obiektów)
 14. Załącznik nr 7.3 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 3 (17 obiektów)
 15. Załącznik nr 7.4 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 4 (24 obiektów)
 16. Załącznik nr 7.5 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 5 (20 obiektów)
 17. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty
 18. Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy
 19. załącznik nr 4 do UMOWY – mechanizm naliczania zmniejszenia wynagrodzenia
 20. załącznik nr 8 do UMOWY – protokołów odbioru Przedmiotu Umowy 2023
 21. Sprostowanie ogłoszenia z dnia 06.12.2022
 22. Ogłoszenie zmian z dnia 09.01.2023
 23. Komunikat nr 1 z dnia 04.01.2023.BES
 24. SWZ 04.01.2023
 25. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 04.01.2023
 26. Załącznik nr 7.1 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 1 (17 obiektów) 04.01.2023
 27. Załącznik nr 7.2 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 2 (21 obiektów) 04.01.2023
 28. Załącznik nr 7.3 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 3 (17 obiektów) 04.01.2023
 29. Załącznik nr 7.4 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 4 (24 obiektów) 04.01.2023
 30. Załącznik nr 7.5 do SWZ – Formularz cenowy 2023 CZĘŚĆ 5 (20 obiektów) 04.02.2023
 31. Komunikat nr 2 z dnia 09.01.2023.BES
 32. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 33. Informacja o złożonych ofertach.BES
 34. Informacja o wyniku postępowania – część 1
 35. Informacja o wyniku postępowania – część 2
 36. Informacja o wyniku postępowania – część 3
 37. Informacja o wyniku postępowania – część 4
 38. Informacja o wyniku postępowania – część 5
 39. Ogłoszenie o wyniku postępowania