ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
28.03.2023 r. | Postępowanie 11/TP/2023

Wykonanie modernizacji ścieżki wokół stawu przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz ścieżki nad Stawami Brustmana w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bb4a5ba-cc7f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b