ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
7 czerwca 2021 | Postępowanie 169/WZP/2021

Świadczenie specjalistycznych usług w zakresie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi pn. „Modernizacja Parku Praskiego”, „Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej” i „Zielona Wola, rewitalizacja między cmentarzem a ul. Redutową

Dokumenty do pobrania

  1. zapytanie ofertowe 169wzp2021
  2. Formularz oferty zał. nr 1 do ZO
  3. UMOWA zał. nr 2 do ZO
  4. Załącznik nr 1 do umowy – OPZ
  5. Załącznik nr 3 do ZO wykaz usług
  6. Załącznik nr 4 do ZO uprawnienia zaświdczenie
  7. Załącznik nr 5 do umowy Karta nadzoru inwest.
  8. Protokół z przeprowadzonego postępowania