ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
16 marca 2021 | Postępowanie 73/WZP/2021

Zaprojektowanie oraz wykonanie czterech przenośnych kontenerów plażowych wraz z wyposażeniem oraz posadowieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1 – OPZ
  3. Załącznik 2 – wzór umowy
  4. Załącznik 3 do Umowy
  5. Komunikat 1
  6. Protokół z postępowania