ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
21 grudnia 2018 | Postępowanie 550A/WZP/2018

Zaprojektowanie i wykonanie 2 tablic informacyjnych/pamiątkowych, jednostronnych do zamontowania na płocie zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności, Karcie wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Sprostowanie do zapytania ofertowego
  3. Zestawienie ofert
  4. Protokół zamówienia
  5. Informacja o wyborze