ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
Czerwiec 2017 | Postępowanie 107/WZP/2017

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury elektrycznej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego

 Dokumenty do pobrania
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Program Funkcjonalno-Użytkowy przedsięwzięcia
  3. Protokół z postępowania