ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
04.10.2023 | Postępowanie 257/WZP/2023

Zaplanowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, zajęć terenowych, szkoleń edukacyjno-ekologicznych oraz zapewnienie materiałów edukacyjno-promocyjnych

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zapytanie ofertowe – wersja dostępna
  3. Załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  4. Protokół z przeprowadzonego postępowania-skan