ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
04 lipca 2019 | Postępowanie ZZW/6130/2019/ILU/1

Założenie poletek badawczych przy wybranych ulicach Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4 – wzór umowy
  6. Załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie